Dode zeekoeten

Bericht van faunavisie.nl ingestuurd door Ronald Meijer

Beste allemaal,

Even een update van de door ons opgevangen zeekoeten plus verhaal.

Enkele dagen na de ramp met de in zee gevallen containers voor de kust van Terschelling en Ameland kregen we van Schiermonnikoog een Eidereend binnen, op 15 januari knapte de eend op om vlak voor het uitzetten toch nog te sterven, de vogel ging van gezond binnen twee uur naar dood.

Bij alle (zee)vogels bekijk ik de ontlasting onder de microscoop en bij deze eend vond ik een beeld dat ik niet herkende, miljoenen ‘balletjes’ van verschillend formaat.

Het was niet vast te stellen of het bacteriologisch of mineraal was, dus de foto’s naar diverse instituten gestuurd met de vraag of iemand het herkende, zelfs de DWHC kon geen uitsluitsel geven.

Toegegeven de foto’s waren niet van topkwaliteit maar tot de dag van vandaag geen uitsluitsel helaas.

Toen kwamen ook de eerste zeekoeten binnen met het zelfde poepbeeld onder de microscoop, sommige koeten hadden bijna zwarte ontlasting met bloed, dit betekent dat de darmen ‘kapot’ zijn, de nog levende vogels werden met elektrolyten en vitamine K (om bloedingen te stoppen), vitamine B complex en een pijnstiller behandeld en enkelen knapten hiervan op en begonnen zelf te eten, we dachten dat we de strijd gewonnen hadden maar de koeten stierven toch nog, en soms na twee weken. De moed zakt je in de schoenen.

Toen kregen we twee koeten met een ander poepbeeld, bijna geen ‘balletjes’, maar wel wormen en wormeitjes, deze doen het nu best goed en lijken het te gaan halen, de behandeling slaat aan en ze eten geweldig goed.

Opvallend is dat, volgens sociale media, bij de collega’s enorme aantallen koeten zijn binnen gekomen van Ameland en Terschelling, daar waar de containers voor de deur liggen terwijl er van Schiermonnikoog er maar 9 levend gevonden zijn, waar er nog twee van leven.

Ook verder naar het oosten is nagenoeg niets gevonden, op Olland en For zijn niet meer zeevogels gevonden dan in andere jaren. Immers, ieder jaar worden er in deze tijd zee eenden en zeekoeten aangetroffen op het strand. Zelfs bij de Eemshaven is nauwelijks iets gevonden.

Hypothese

De containers liggen in de vaargeul, het zou kunnen zijn dat er toch iets toxisch in gezeten heeft wat ter plaatse hoog geconcentreerd was. Zandspiering zwemt over de zeebodem en bij voorkeur zo diep mogelijk, deze visjes zwemmen in grote scholen.

Deze scholen worden doorgaans gevolgd door Grijze en gewone zeehonden maar ook door zeekoeten, als deze visjes in de buurt van hoge concentraties gif geweest zijn en vervolgens door de koeten zijn gevangen is het aannemelijk dat er een verband is tussen de containers en de vogelsterfte en het verklaart ook waarom de zieke koeten het dichtstbijzijnde stand gekozen hebben.

Eigenlijk zouden garnalenvissers, die daar op garnalen vissen in de geul, wat spiering en garnalen voor onderzoek moeten aanbieden om hier helderheid in te krijgen. Als er toch een plausibel verband zou zijn, dan kunnen ook de opvangcentra een claim indienen bij de rederij van het containerschip.

Tot nu toe is het nog onduidelijk wat er aan de hand is geweest en is het afwachten waar de onderzoekcentra mee gaan komen. Voorlopig kunnen we alleen maar hopen dat gif uitgesloten kan worden en dat we kunnen leren van de onderzoek resultaten.

Tot slot; Petje af voor alle vrijwilligers en de vervoerders die zich ingezet hebben om deze stumpers toch nog een tweede kans te kunnen geven!


Van de redactie: verder lezen? 12 februari Leeuwarder Courant – Zeekoeten donderdag op snijtafel, niet omgekomen door virus