Kano van Pesse

Historiek 25 juli 2018
Bij het dorp Pesse, iets ten noorden van Hoogeveen, werd in 1955 een drie meter lange boomstamkano gevonden. Onderzoek wees uit dat de kano ergens tussen 8040 en 7510 jaar voor Christus moet zijn gemaakt. De zogenoemde Kano van Pesse is daarmee het oudst bekende vaartuig ter wereld.

Dat dit bijzondere archeologische object nog voor mensen is te bewonderen is een klein wonder. Verder lezen >>