Verslag Zeilvereniging

Verslag nieuwjaarsreceptie/ minisymposium 18 januari 2019, 17.00-19.00 uur
Clubhuis Zeilvereniging Zuidlaardermeer, Meerweg 58, Kropswolde


Inleiding door de voorzitter van ZZ, Egbert van Veldhuizen

Welkom aan alle organisaties rond het Zuidlaardermeer. Waarom een minisymposium? Rondom dit meer hebben we te maken met veel beleidsinstanties. Het meer ligt in 3 burgerlijke gemeentes met elk een verantwoordelijke wethouder. Vertegenwoordigers van 6 instanties hebben we bereid gevonden kort iets te zeggen vanuit de eigen achtergrond. Er is nog geen wethouder aangesteld in de nieuw gevormde gemeente Groningen, v.h. Haren. De wethouder van de gemeente Tynaarlo heeft op het laatste moment afgezegd.

Sprekers zijn:    –      Wethouder Midden Groningen, dhr. Jan Jakob Boersma

 • Drents Landschap, dhr. Uko Vegter, Hoofd Natuur en Landschap
 • Groninger Landschap, dhr. Jan Beekman, Natuurbeheerder rayon Zuid
 • Waterschap Hunze en Aa’s, dhr. Emiel Galetzka, Beleidsmedewerker Planvorming en Planologie
 • Watersportverbond regioteam Groningen/ Drenthe, dhr. Gerard Vloothuis, voorzitter

Vraag aan de sprekers: Is het voor u mogelijk in dit brede veld toekomstlijnen te trekken die door alle betrokkenen positief ervaren worden?

Doelstelling van de avond:

 1. Zicht krijgen op elkaar (doelstelling gehaald, we ‘zien elkaar zitten’.)
 2. Een aantal vragen boven water krijgen, waarvan wij zeggen: daar moeten we het over hebben

Sprekers:

 1. Jan Jakob Boersma. Wij hanteren 2 kernbegrippen: verbindingen leggen en kansen pakken. Ons beleid is: verbindingen leggen tussen ondernemers, recreatie, toerisme en natuurbeheer. Welke kansen kunnen we gezamenlijk nemen.
 2. Uko Vegter. Toekomstlijnen voor alle betrokkenen? Lastig. De vraag is niet nieuw: 20 jaar geleden zijn er al lijnen uitgezet, ook rond het Zuidlaardermeer. Hoe laat je natuur samengaan met waterbeleid, recreatie, economie en horeca. Er is al best wat gerealiseerd. Insteek in lijn met de vraag: samen tot inrichting van gebieden komen.
 3. Jan Beekman. Pas kort natuurbeheerder, maar kent het gebied al 40 jaar. Heeft het agrarisch land zien veranderen door natuurontwikkeling. De biodiversiteit is gegroeid. Doelstelling: in samenspraak met alle partijen oplossingen bedenken, maatregelen ontwikkelen voor het Zuidlaardermeer.
 4. Emiel Galetzka. Aandachtsvelden: veiligheid (geen overstromingen), bodemdaling (ook de kade), waterkwaliteit (verbetering, minder meststoffen, nog wel blauwalgengroei), omgeving (recreatie, dat iedereen van het meer kan genieten). Doelstelling: samen kijken hoe we het Zuidlaardermeer en omgeving kunnen verbeteren.
 5. Gerard Vloothuis. Toekomstvisie: dat het een meer blijft waar iedereen van kan genieten. Aandacht voor: watersport (zeilboten, kano’s, elektrische sloepen, motorboten, jachthavens), recreatie en natuur (doelstellingen Natura 2000). Ik stel voor een forum annex weblog op te zetten, waar uitvoerende instanties, natuurorganisaties en gebruikers van het meer hun ideeën en plannen kunnen plaatsen en waarop gereageerd kan worden. We hebben elkaar nodig.

Mogelijkheid om vragen te stellen

John Stalman:   vraag aan alle sprekers. Hoe promoot je in 1 of 2 zinnen het Zuidlaardermeer in een commercial? Zelf zou ik zeggen: het is een meer met ongelofelijk veel faciliteiten, de natuur om het meer is heel belangrijk. Mensen, kom kijken, op een goede manier.

Uko:                      We willen mensen hierheen halen, zodanig, dat het in overeenstemming is met de kwaliteit van het gebied.

Jan Jakob:           Voor het Zuidlaardermeer geldt: een unieke waterrecreatie in verbinding met de natuuromgeving. De cultuur in de stad is vlakbij.

Gerard:                Het is niet alleen een meer, maar er zijn ook hunebedden. Op fietsafstand van Groningen.

Egbert:                 Behoort het tot de mogelijkheden om, zoals we hier zitten, samen een promotie te maken?

Reactie:               Goede vraag, ja!

Jan Jakob:          Zo krijgen we Groningen weer op de kaart. Op 31 jan. vindt een innovatieve samenkomst plaats over Groeningen, het aaneenrijgen van meerdere natuurgebieden. Een samenwerking met Wageningen en Groningen Universiteit.

Uko:                      Er is nog veel onwetendheid. Hoe kan je mensen meer bij hun gebied betrekken?

Jelte:                    Als we gaan promoten en er komen meer boten, mogen de boten dan ook in de natuurgebieden?

Jan:                       Ten dele, er zijn kwetsbare stukken. We moeten reëel zijn en goede afspraken maken.

Egbert:                 De Futen willen graag kanoën in het Drentse Aa gebied.

Jan:                       Natuur is ook beleefbaar vanaf de kant.

Tonnie:                Ik zie geen verbetering van de waterkwaliteit. Het is troebel en de biezenpollen verdwijnen.

Emiel:                  Chemisch wordt het schoner. Het water is troebel door slibaanvoer uit de Hunze. Vandaar het Tusschenwater project om minder slib in het meer te krijgen. Het komt er ook door stromingen en golfwerking. We zijn er nog niet. Op 29 jan. is er een presentatie van het conceptplan van het Waterschap Hunze en Aa’s over de verbetering van waterkwaliteit en natuur.

Wotto:                 Waarom is helder water een doel op zich?

Ton (Fuut):         Wij moeten wegens blauwalg uitwijken naar het Schildmeer voor het oefenen in omslaan.

Lid Futen:           Er zijn motorboten die veel te hard gaan. Wat is het toezicht?

Lid Futen:           Ik beluister de behoefte aan een integraal plan.

Wotto:                 Een paar jaar geleden was iedereen bij elkaar voor integraal overleg: zoeken naar een gezamenlijke stip aan de horizon. Ik stel voor: een overleg op de ‘Fluisterboot’. Dan kunnen we het orgaan dat er is weer beter laten functioneren. Willen we dat?

Reactie:               Ja, dat willen wij.

Egbert:                 We hoeven het wiel niet uit te vinden, we moeten het alleen weer laten draaien. Er is duidelijk gestructureerd overleg nodig, niet enkel ad hoc bijeenkomsten. Gemeente Midden Groningen geeft aan deze kar te willen trekken, Marjolein Vulpes kan hierin desgevraagd een functie vervullen. We gaan dit op korte termijn concreet invullen.

Afsluiting:          de Voorzitter deelt ‘een pluim’ uit aan de panelleden. Aansluitend informeel recipiëren.

Notulist: Annemarie van IJsendoorn. 19 Jan 2019