Organisatie

Alette Bons – voorzitter

Ilse de Vries – secretaris
secretaris@kvdefuten.nl
06 – 46 727 959
Postadres: Rijksweg 223 – 9792PG Ten Post

Janny Meijles – penningmeester

Commissies

C 01  Vaarleidersoverleg en Vaarprogramma
C 02  Clubavond woensdag
C 03  Huishoudelijke Dienst
C 04  Beheercommissie
C 05  Mogelijke nieuwbouw Futennest
C 06  Technische commissie
C 07  Training en opleiding 
C 08  Zuidlaardermeer schoon
C 09  Sleutelbeheer
C 10  Acquisitie
C 11  Promotie, PR en Ledenwerving
C 12  Websitebeheer
C 13  Redactie Futengepiep
C 14  Weekberichten