De privacyverklaring maakt onderdeel uit van het AVG-document

Privacyverklaring

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. In deze verklaring staat hoe wij dat doen.

De privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die kanovereniging De Futen aan haar leden aanbiedt.

We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij:

 • Je persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor je ze hebt verstrekt.
 • Nieuwe leden uitdrukkelijk informeren over de verwerking van persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Denk daarbij aan de TKBN, onder andere voor adressering van Kanotities en het vaststellen van het bedrag dat aan de bond wordt afgedragen.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, en deze respecteren.

Wij verwerken persoonsgegevens

 • Zodat je kunt deelnemen aan kanotochten en andere activiteiten die georganiseerd worden door kanovereniging De Futen en/of de TKBN.
 • Om de afdracht aan de TKBN te kunnen vaststellen
 • Om het e-magazine Het Futengepiep aan je te verzenden.
 • Om je toegang te bieden tot actuele contactgegevens van bestuursleden, vaarleiders, trainers en commissieleden.
 • Om het onderling organiseren van ledentochten te faciliteren.
 • Om je uitnodigingen en herinneringen voor tochten en andere evenementen te kunnen sturen.
 • Om je facturen te kunnen sturen voor onder andere contributies en trainingen.

Voor deze doeleinden zullen we relevante persoonsgegevens van je vragen zoals

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Geslacht en geboortedatum.
 • Kano-vaardigheden, wel of geen tochtleider, trainer, zitting in interne commissie(s), bestuursfunctie, schoonmaakdienst Futennest en indien van toepassing bijzonderheden waarvan jijzelf wilt dat ze binnen onze vereniging bekend zijn.

Ledenlijst voor leden
Vier maal per jaar (tegelijkertijd met het uitkomen van het e-magazine Futengepiep) wordt een actuele lijst als pdf-bestand aan de leden verzonden. Het doel is contact met elkaar te kunnen houden voor onder andere het maken vaarafspraken. Leden houden de gegevens van de ledenlijst voor zichzelf en geven die niet door aan derden.

Website kvdefuten.nl
De website is informatief.

In mei 2018 is een ssl-certificaat geïnstalleerd.

Er is geen verbinding tussen de website en de ledenadministratie en ook geen inschrijving van leden via het invullen van gegevens op de website. Informatie vragen gaat per e-mail, telefoon of op de maandelijkse open clubavond.

Als je reageert via het contactformulier verzamelen we je naam, e-mailadres en je berichttekst, zodat we je antwoord kunnen geven.

Cookies op website kvdefuten.nl

Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) aangevuld met Jetpack, beide ontwikkeld door Automattic. Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen je derhalve ook op de privacy voorwaarden en cookies van Automattic.

Widget Windfinder.com GmbH & Co.KG is geïntegreerd. Je IP-adres wordt aan Windfinder gestuurd om de weergegevens te kunnen tonen. Er worden geen andere gegevens verstrekt. Je IP-adres wordt om technische redenen bewaard en wordt na 7 dagen verwijderd.

Op deze website staan links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Verreweg de meeste websites maken gebruik van cookies, daar geldt de cookie- of privacyverklaring van die betreffende website.

Google Analytics: Deze website kvdefuten.nl gebruikt Google Analytics. Door te volgen hoe veel bezoekers er op de verschillende pagina’s komen en hoe ze de website gebruiken kan de inhoud worden geoptimaliseerd. Op 26 maart 2018 is de verwerkingsovereenkomst met Google inclusief het Amendement gegevensverwerking getekend.

Op deze website zijn een Google map en een Google agenda ingesloten.

Je kunt je afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Het is ook mogelijk om cookies en andere opgeslagen instellingen uit je browser te verwijderen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Disclaimer kvdefuten.nl

Op deze website rust een copyright. Niets uit deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de webmaster worden gebruikt voor andere doeleinden.

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De kanovereniging sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. De kanovereniging is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Journalistiek
Op beelden (zoals foto’s en films) die gemaakt worden tijdens onze activiteiten kun je herkenbaar in beeld zijn. Het openbaar publiceren van deze media bij redactionele publicaties (zoals o.a. artikelen op de website, in het e-magazine Futengepiep, op Google-albums en op YouTube) valt onder het journalistiek belang. Hiervoor wordt geen specifieke toestemming gevraagd. Wij streven ernaar om alleen fatsoenlijke content te plaatsen. Als je een openbaar beeld toch als onprettig ervaart geef dat dan aan, zodat de contentmanager het kan de-publiceren.